.  


    ˸ : . . . . , , . ...


    ? ? ? ? ...


    , , , ; . . . , ...

    instasamka-sliv.xyz